Arbeidshof: Arrest van 21 September 1981 (Antwerpen). RG 6646

Date :
21-09-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810921-5
Role number :
6646

Summary :

Nu appellante evenwel bij conclusie, neergelegd ter zitting van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen dd. 28 februari 1980 een tegenvordering heeft ingesteld ertoe strekkende de gerechtelijke compensatie te horen uitspreken in zoverre de vordering van geïntimeerde in dit verband zou worden toegekend, rijst de vraag of deze tegenvordering op basis van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 verjaard is, zoals door geïntimeerde voorgehouden; het antwoord op die vraag is evenwel ontkennend omdat deze tegenvordering louter tot gerechtelijke compensatie strekt en een louter verweer op de hoofdvordering, met betrekking tot deze inhoudingen, is, zodat de verjaring van deze tegenvordering door de inleidende dagvaarding gestuit werd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.