Arbeidshof: Arrest van 25 Juni 1976 (Antwerpen). RG 55686

Date :
25-06-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760625-1
Role number :
55686

Summary :

De opzeggingsvergoeding is gelijk aan de lopende wedde, vermeerderd met alle voordelen en verdiensten waarop de bediende aanspraak gehad zou hebben indien de gepaste opzeggingstermijn was nageleefd. Bijgevolg omvat de lopende wedde niet reeds het enkel vakantiegeld en dient bij de berekening van het basisbedrag van de vergoeding zowel het percentage van het enkel als van het dubbel vakantiegeld toegevoegd te worden, d.i. 12 (thans 14) pct.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.