Arbeidshof: Arrest van 26 Januari 1982 (Antwerpen). RG 11376

Date :
26-01-1982
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19820126-6
Role number :
11376

Summary :

Een werknemer die zonder toestemming van de werkgever tijdens de werkuren de werkplaats verlaat om zich wegens strikt persoonlijke redenen en buiten iedere noodzaak, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst, naar zijn verblijfplaats te begeven, bevindt zich niet op het normale traject zoals voorzien in artikel 8 Ÿ1, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.