Arbeidshof: Arrest van 28 Juni 1973 (Antwerpen). RG 74/3345

Date :
28-06-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730628-4
Role number :
74/3345

Summary :

Geen passende dienstbetrekking is die welke een werkloze zou doen werken in een fabriek waar haar schoonvader met wie zij in onmin leeft, meestergast is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.