Arbeidshof: Arrest van 3 April 1996 (Antwerpen). RG 93671

Date :
03-04-1996
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19960403-3
Role number :
93671

Summary :

Het feit dat de werkgever enige tijd na de verbreking, zijn werknemer die om dringende reden werd afgedankt, aanbiedt om terug in dienst te treden onder gewijzigde omstandigheden, houdt niet in dat de tekortkoming van de werknemer niet als ernstig en zwaarwichtig moet beschouwd worden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.