Arbeidshof: Arrest van 6 December 1995 (Antwerpen). RG 95560

Date :
06-12-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19951206-8
Role number :
95560

Summary :

De kandidaat-vluchteling moet zich richten tot het OCMW van de gemeente waar hij in het vreemdelingenregister moest ingeschreven zijn. Het feit dat een nieuwe wetgeving was verschenen, die evenwel niet uitvoerbaar was bij gebrek aan uitvoeringsbesluit, of de overbelasting van de diensten, kunnen een overheidsdienst zoals de dienst Vreemdelingen er niet van ontslaan zijn wettelijke opdracht uit te voeren. De onrechtmatigheid van de weigering van de dienst Vreemdelingen maakt voor betrokkene overmacht uit. Het OCMW van de gemeente waar de betrokkene had moeten ingeschreven zijn is terzake bevoegd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.