Arbeidshof: Arrest van 8 Maart 1991 (Antwerpen). RG 25.002

Date :
08-03-1991
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19910308-4
Role number :
25.002

Summary :

De persoon die geen personeelslid is van het O.C.M.W. en die wordt aangesteld om tijdelijk het ambt van O.C.M.W.-secretaris waar te nemen, is niet door een arbeidsovereenkomst verbonden. Zijn toestand is van statutaire aard.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.