Arbeidsrechtbank: Vonnis van 1 Mei 1971 (Antwerpen). RG 14568

Date :
01-05-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710501-1
Role number :
14568

Summary :

Volgens artikel 15, alinéa 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 wordt de loopbaan als zelfstandige voor de jaren vanaf 1957 bewezen door de betaling van de pensioenbijdragen verschuldigd krachtens de wetten die het pensioen der zelfstandigen regelen. Ook de solidariteitsbijdrage die volgens artikel 19, 1°, b, van de wet van 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, verschuldigd was in geval van pensioenfondsvestiging door aanwending van een levensverzekeringscontract, zoals voorzien door artikel 2, alinéa 5 en 6 van dezelfde wet, moet betaald zijn, opdat de kwestieuze jaren in aanmerking zouden kunnen worden genomen. Wanneer deze bijdragen niet betaald waren op de ingangsdatum noch op de datum van betekening der bestreden beslissing, kan de arbeidsrechtbank hiermee geen rekening houden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.