Arbeidsrechtbank: Vonnis van 1 Oktober 1973 (Antwerpen). RG 1113

Date :
01-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731001-5
Role number :
1113

Summary :

Een der voorwaarden om gerechtigd verklaard te worden op werkloosheidsuitkering bij toepassing van art. 124 van het K.B. bestaat erin dat tussen de beëindiging van de studies... en de aanvraag om uitkering niet meer dan een jaar is verlopen dat het gaat om studies van de hogere secundaire cyclus... Bedoeld jaar waarbinnen de aanvraag om uitkering moet geschieden, kan in bepaalde voorwaarden verlengd worden. Het volgen van cursussen aan het Hoger technisch instituut te Delft in Nederland kan niet in aanmerking genomen worden om bedoelde termijn van een jaar te verlengen, daar deze studies gevolgd werden in het buitenland. Enkel hogere studies gevolgd in België komen in aanmerking.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.