Arbeidsrechtbank: Vonnis van 12 Mei 1972 (Antwerpen). RG 19033

Date :
12-05-1972
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720512-6
Role number :
19033

Summary :

De wet op de arbeidsovereenkomsten voor werklieden is aanvullend toepasselijk op de arbeidskontrakten voor binnenschippers wanneer de wet van 1.4.1936 op de arbeidsovereenkomsten voor binnenschippers geen bepaalde afwijkingen voorziet. Bijgevolg blijft de opzegtermijn door opzeg van de schipper doorlopen tijdens de ziekteperiode van de schipper (art. 28 bis van de wet op de arbeidskontrakten voor werklieden).

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.