Arbeidsrechtbank: Vonnis van 12 November 1974 (Antwerpen). RG 75/316

Date :
12-11-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741112-6
Role number :
75/316

Summary :

Vermits de verplaatsingsonkosten het voorwerp uitmaken van de beschermingsbepalingen van de wet van 12 april 1965, is het aan de werkgever verboden op bedoelde sommen andere inhoudingen te verrichten dan deze opgesomd in artikel 23 van bedoelde wet.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.