Arbeidsrechtbank: Vonnis van 13 November 1972 (Antwerpen). RG 32881

Date :
13-11-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721113-5
Role number :
32881

Summary :

Een werknemer is aansprakelijk voor de schade welke hij in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aan zijn werkgever veroorzaakt ingevolge zijn zware schuld. Als zware fout dient te worden bestempeld elke niet intentionele fout, welke zo grof en zo buitenmatig is, dat zij in hoofde van degene die ze begaat, niet te verontschuldigen is. Het niet in acht nemen van rode verkeerslichten maakt een grove fout uit in hoofde van de werknemer.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.