Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 Juni 1981 (Antwerpen). RG 12755

Date :
15-06-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810615-1
Role number :
12755

Summary :

Het is verboden schuldvergelijking toe te passen tussen de bijdrageschuld van de zelfstandige en de kinderbijslagschuld van het sociaal verzekeringsfonds wegens de onvatbaarheid voor beslag van laatstvermelde schuld.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.