Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 Maart 1972 (Antwerpen). RG 71/168

Date :
15-03-1972
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720315-5
Role number :
71/168

Summary :

Het feit dat betrokkene voor een onroerend goed dat hem toebehoort en waarvan een derde het genot heeft, geen huur meer zou ontvangen, neemt niet weg dat dit volgens artikel 25, alinéa 1, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 en artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 december 1967, moet aangerekend worden in de bestaansmiddelen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.