Arbeidsrechtbank: Vonnis van 17 Februari 1976 (Antwerpen). RG 40348

Date :
17-02-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760217-1
Role number :
40348

Summary :

De voorwaarde, welke bij art. 15, tweede lid van de wet van 30 juli 1963 is gesteld, maakt enkel gewag van een "Tewerkstelling van één jaar" Niets laat derhalve toe te beweren dat de handelsvertegenwoordiger tevens zou dienen te bewijzen dat hij tijdens de ganse duur van deze "tewerkstelling" ook de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger zou bezeten hebben. Zulks zou een aanvullende toekenningsvoorwaarde behelzen, welke in de desbetreffende bepaling niet terug te vinden is.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.