Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Juni 1973 (Antwerpen). RG 84/1293

Date :
18-06-1973
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730618-8
Role number :
84/1293

Summary :

Premies en gratificaties worden uit het loon gesloten als de individuele of collectieve overeenkomst dergelijke uitsluiting uitdrukkelijk voorziet. In de zin van het artikel 3 van de besluitwet van 28 december 1944 en artikelen 1, 2 en 5 van het besluit van de regent van 16 januari 1945 is geen "bezoldiging" een voordeel dat de werkgever vrijwillig aan de werknemer verleent en waarvan deze laatste de toekenning voor de rechter niet kan eisen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.