Arbeidsrechtbank: Vonnis van 19 November 1991 (Antwerpen). RG 25.965

Date :
19-11-1991
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911119-4
Role number :
25.965

Summary :

Het uitdoven van een recht wegens het verloop van een bepaalde tijdspanne beantwoordt aan de rechtsfiguur van de verjaring. Bij gebrek aan wettelijke grondslag daartoe kan evenmin de rechtsverwerking worden ingeroepen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.