Arbeidsrechtbank: Vonnis van 2 Juni 1984 (Antwerpen)

Date :
02-06-1984
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840602-1
Role number :

Summary :

Krachtens de toepasselijke c.a.o.'s voor havenarbeiders te Antwerpen bestaat het indexstelsel in het indexeren van het gewone dagtaakloon (basisloon) en wordt dit geïndexeerde basisloon respectievelijk met 15 of 25 pct. verhoogd voor arbeid in de namiddagploeg of prestaties van "foreman". Nu, ingevolge art. 4 van het K.B. nr. 180 van 30 december 1982 houdende bepaalde maatregelen inzake loonmatiging, ten deze vanaf 1 september 1983 (aanvang tweede periode) het voorheen ten dele buiten werking gestelde indexeringsstelsel opnieuw geheel uitwerking heeft, moeten de voormelde percentages van 15 en 25 pct. opnieuw op een volledig geïndexeerd basisloon worden toegepast.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.