Arbeidsrechtbank: Vonnis van 22 Mei 1992 (Antwerpen). RG 25.965

Date :
22-05-1992
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19920522-2
Role number :
25.965

Summary :

Een clausule uit het arbeidsreglement waarbij aan de werkgever absoluut ontslagverbod wordt opgelegd, is strijdig met het verbod op levenslange binding. Een dergelijk beding is strijdig met de openbare orde en derhalve nietig, omdat het de uitoefening door de werkgever van het recht tot eenzijdige beeindiging van de arbeidsovereenkonst onmogelijk maakt.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.