Arbeidsrechtbank: Vonnis van 24 Juni 1971 (Antwerpen). RG 365

Date :
24-06-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710624-17
Role number :
365

Summary

Het volstaat dat in recht het bewijs geleverd wordt dat de getroffene zonder het ongeval niet zou overleden zijn op het tijdstip waarop de dood is ingetreden. Onvoorzichtigheid, onbehendigheid en zelfs zware fout oefenen in de huidige stand van de wetgeving geen invloed uit, waardoor de getroffene van de toepassing van de wet kan uitgesloten worden.

Jugement

The full and consolidated version of this text is not available.