Arbeidsrechtbank: Vonnis van 27 Mei 1974 (Antwerpen). RG 730

Date :
27-05-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740527-6
Role number :
730

Summary :

Wanneer een jonge onderwijzeres, in afwachting van een betrekking in het onderwijs, een betrekking van verkoopster aanvaardt is zij gerechtigd deze laatste betrekking te verlaten, wanneer zij een betrekking in het onderwijs, zij het met beperkte uurrooster, bekomt.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.