Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 Maart 1996 (Antwerpen). RG 264375

Date :
28-03-1996
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19960328-3
Role number :
264375

Summary :

Aan de kandidaat politiek vluchteling die een definitief bevel (het land te verlaten) heeft ontvangen, waartegen geen beroep werd aangetekend bij de Raad van State, kan ten persoonlijke titel geen steun worden toegekend. Ook niet als hij/zij een machtiging tot verblijf heeft aangevraagd op basis van artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet (humanitaire redenen). Wel is hij/zij gerechtigd om - als voogd - steun te verkrijgen ten behoeve van de minderjarige kinderen aan wie geen bevel werd betekend.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.