Arbeidsrechtbank: Vonnis van 29 Juni 1981 (Antwerpen). RG 2644

Date :
29-06-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810629-13
Role number :
2644

Summary :

Het proefbeding dat gesloten wordt na de indiensttreding van de bediende is nietig. De omstandigheid dat het proefbeding _ na de reeds voltrokken indiensttreding van betrokkene _ ingelast wordt in een overeenkomst, waarvan de overige voorwaarden voor de bediende gunstiger zouden zijn dan deze van de reeds lopende overeenkomst, is niet relevant ter zake.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.