Arbeidsrechtbank: Vonnis van 3 April 1979 (Antwerpen). RG 55686

Date :
03-04-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790403-10
Role number :
55686

Summary :

Het zou verregaand paradoksaal zijn aan partijen het recht te ontzeggen om contractueel de rechtssituatie van de werknemer aanzienlijk te verbeteren (door aan deze laatste een vastheid van betrekking te waarborgen tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd) onder inroeping van de arbeidsrechtelijke regel, die slechts van het gemeen recht afwijkt, om voor de werknemer meer gunstige rechten te waarborgen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.