Arbeidsrechtbank: Vonnis van 3 December 1991 (Antwerpen). RG 24155

Date :
03-12-1991
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911203-3
Role number :
24155

Summary :

1. Miskent art. 241 K.B. 04-11-1963 niet de verzekerde die met derde aansprakelijke onderhandelingen voert over andere schade dan deze gedekt door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. 2. De verplichting van de verzekerde ingevolge art. 241 K.B. 04-11-1963 zijn verzekering alle nodige inlichtingen te verstrekken betekent niet dat hij moet instaan voor de recuperatie van de hem door de verzekeringsinstelling uitgekeerde bedragen. 3. Gezien een strafuitspraak gezag van gewijsde heeft erga omnes en aldus als juist aanzien dient te worden, kan de verzekeringsinstelling in het kader van art. 241 K.B. 04-11-1963 de verzekerde nooit verwijten dat bij gebreke aan het verstrekken van inlichtingen de strafrechter de verdachte derde aansprakelijke ten onrechte zou hebben vrijgesproken. 4. De betalingen op grond van een dading tussen de verzekerde en de derde aansprakelijke verliezen wat betreft cumul hun ontoelaatbaar karakter, wanneer na het definitief worden van deze dading de dader toch door de strafrechter van de schadeverwekkende feiten wordt vrijgesproken.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.