Arbeidsrechtbank: Vonnis van 3 Oktober 1978 (Antwerpen). RG 19033

Date :
03-10-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781003-6
Role number :
19033

Summary :

Het volstaat niet dat het nageleefde betalingstijdstip beantwoordt aan artikel 12 van de wet van 30 juli 1963 om automatisch tot de algehele wettelijkheid van het bezoldigingsstelsel te besluiten. Onder de loutere verwijzing naar een _ overigens wettige _ contractuele vaststelling van het ultieme betalingstijdstip van het commissieloon (artikel 12), kunnen aan de handelsvertegenwoordiger geen rechten ontzegd worden, die hem bij artikel 4 gewaarborgd zijn. Het bezoldigingsstelsel waarbij het commissieloon eerst op het ogenblik van de facturatie der goederen verworven wordt, houdt een omzeiling in van de tekst en de geest van artikel 4 van de wet van 30 juli 1963 en is ingevolge artikel 23 van diezelfde wet nietig.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.