Arbeidsrechtbank: Vonnis van 30 Juni 1981 (Antwerpen). RG 2644

Date :
30-06-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810630-24
Role number :
2644

Summary :

Als afwijkingsbepaling dient artikel 81 Ÿ 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten op restriktieve wijze geïnterpreteerd te worden. Bedoelde bepaling laat de opzegging van een overeenkomst met naleving van de verkorte opzegtermijn van 7 dagen (of met de hiermee overeenstemmende verbrekingsvergoeding) alleen toe wanneer de beëindiging plaats vindt "tijdens de proeftijd".De beëindiging die eerst plaats grijpt op een ogenblik waarop bedoelde proeftijd reeds integraal verstreken is, doet zich niet voor binnen de bij de wet bedoelde periode.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.