Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 December 1972 (Antwerpen). RG 2130

Date :
05-12-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721205-6
Role number :
2130

Summary :

De wetten betreffende het bediendencontract regelen de gevolgen niet van de niet-uitvoering "ab initio" van de arbeidsovereenkomst voor bedienden. De sanctie van deze niet-uitvoering moet aldus bepaald worden volgens het gemeen recht, meer in het bijzonder volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de contractuele aansprakelijkheid wordt geregeld.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.