Arbeidsrechtbank: Vonnis van 6 September 1995 (Antwerpen). RG 166039

Date :
06-09-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950906-10
Role number :
166039

Summary :

CAO nr 32 regelt op dwingende wijze de overdracht van de op het ogenblik van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten . Artikel 1275 Burgerlijk Wetboek is op een dergelijke overdracht niet van toepassing. De vervreemder is conform artikel 7 CAO nr 32 BIS niet gehouden tot de schulden die ontstaan zijn na de overgang.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.