Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 Januari 1971 (Antwerpen). RG 1405

Date :
08-01-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710108-6
Role number :
1405

Summary :

Een dergelijke vordering, behandeld in Arbeidsrechtbank Antwerpen 8 januari 1971 (A.R. n° 1143), schijnt te behoren tot de in artikel 578, 7° van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geschillen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.