Arbeidsrechtbank: Vonnis van 9 Maart 1972 (Antwerpen). RG 32881

Date :
09-03-1972
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720309-1
Role number :
32881

Summary :

Krachtens art. 20 der wet van 20 juli 1955 behelst de vergoeding wegens opzegging niet alleen de wedden, maar ook de verdiensten verworven krachtens de overeenkomst. Het Arbeidshof bevestigt de beslissing van de eerste rechter rekening te houden met het dubbele verlofgeld, hetgeen conform is met de meeste rechtspraak. Het recht op vakantiegeld is verworven ingevolge de geleverde prestaties en verschuldigd krachtens de samengeordende wetten betreffende het verlofgeld van de arbeiders.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.