Arrondissements-rechtbank: Vonnis van 18 Juni 1974 (Antwerpen). RG 6442

Date :
18-06-1974
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740618-17
Role number :
6442

Summary :

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg heeft in kort geding een ware volheid van rechtsmacht. Ten deze wordt derhalve ten onrechte opgeworpen dat hij onbevoegd is om bij voorraad uitspraak te doen in een spoedeisend tussengeschil tussen kooplieden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.