Hof van Beroep: Arrest van 1 April 1980 (Antwerpen)

Date :
01-04-1980
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800401-2
Role number :

Summary

Behoudens de gevallen waarin de onderzoeksgerechten als vonnisgerechten zitting houden, staat tegen hun beschikkingen geen verzet open. De verdachte die niet verschenen is voor de kamer van inbeschuldigingstelling bij de verwijzing van zijn zaak naar de correctionele rechtbank, kan geen verzet doen tegen deze beschikking.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.