Hof van Beroep: Arrest van 2 Juni 1981 (Antwerpen)

Date :
02-06-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810602-1
Role number :

Summary :

Een vordering tot staking van een reizende verkoop kan worden gericht tegen een zaaleigenaar nu kon gemeend worden dat deze rechtstreeks betrokken was bij de inbreuk op artikel 53 W.H.P. zodat de eisende partij derhalve een rechtstreeks en onmiddellijk belang had bij het aanspreken in rechte van de zaaleigenaar. Het onmiddellijk en rechtstreeks verkopen of minstens te koop aanbieden dient beschouwd te worden als het eerste en meest wezenlijke bestanddeel van leurhandel in de zin van het K.B. nr. 82 van 28 november 1939. Een activiteit waarin het informeren van de kandidaat-koper op het onmiddellijk verhandelen van goederen primeert, kan aanzien worden als reizende verkoop. Een handelsbeurs is een plaats waar een aantal handelaars voor een beperkte duur bijeen te vinden zijn en waar zij - min of meer georganiseerd - hun goederen in hun aantrekkelijkheid en/of nieuwigheid aan het publiek voorstellen, hopende dat hierdoor de verkoop van deze goederen zal gestimuleerd worden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.