Hof van Beroep: Arrest van 24 Mei 1984 (Antwerpen). RG 89/2780

Date :
24-05-1984
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840524-1
Role number :
89/2780

Summary :

Het niet volgestorte gedeelte van een kapitaalverhoging is een beschikbare schuldvordering voor de vennootschap. Daaraan kan de bedoeling van de algemene vergadering noch die van de raad van bestuur bij de kapitaalverhoging verandering brengen. Ook de wijze waarop deze schuldvordering wordt geboekt, kan ze niet onbeschikbaar maken. Het betreft trouwens een actiefpost. Het nominaal bedrag van het kapitaal dient ongewijzigd te blijven, maar het kapitaal als vermogensbestanddeel dient precies om de werking van de vennootschap te verzekeren. De vordering tot volstorting is dan ook vatbaar voor een inpandgeving, zonder dat daarbij het begrip " kapitaal " of zijn waarborgfunctie wordt miskend.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.