Hof van Beroep: Arrest van 29 September 1981 (Antwerpen)

Date :
29-09-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810929-1
Role number :

Summary :

De curatoren van het faillissement van een man die voor de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 onder het stelsel van scheiding van goederen gehuwd was, kunnen zich tegen de vrouw niet meer beroepen op de oude artt. 554 en 555 Faillissementswet in een geding dat voor de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 is ingesteld maar nog niet beëindigd is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.