Hof van Beroep: Arrest van 30 Januari 1980 (Antwerpen). RG 71/2.595

Date :
30-01-1980
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800130-1
Role number :
71/2.595

Summary :

De bewoordingen van art. 31 C.M.R.-Verdrag tonen aan dat de aanwijzing van bevoegdheden cumulatief is, en dat de aanwijzing bij beding tussen partijen de normale bevoegdheden niet uitsluit.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.