Hof van Beroep: Arrest van 30 Oktober 1991 (Antwerpen)

Date :
30-10-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911030-4
Role number :

Summary :

Het feit van vijf jaar na de opzegging van een verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar verschillende premies te innen met betrekking tot de opgezegde polis kan niet de ter zake vereiste bepaalde, gewichtige en overeenstemmende vermoedens opleveren om hieruit met zekerheid af te leiden dat de verzekeraar van de vernietiging zou afgezien hebben. Daar de verzekeringsovereenkomst bij geschrift dient bewezen te worden, kan het rechtsgeldig ontstaan van een nieuw verzekeringscontract niet bijgetreden worden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.