Hof van Beroep: Arrest van 4 December 1975 (Antwerpen). RG 75/328

Date :
04-12-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751204-4
Role number :
75/328

Summary :

De werknemer wiens opdracht erin bestaat beestenvrachtwagens te laden en te lossen, begint zijn werk met het laden. De verplaatsing van de laadplaats tot de losplaats onderbreekt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet. Het traject afgelegd van de plaats van het laden naar de plaats van het lossen, is niet de weg naar het werk. Dit traject kan niet gelijkgesteld worden met hetgeen beoogd wordt in 7ó van Ÿ2 van art. 8 van de wet dd. 10 april 1971 (van de aanwervingsplaats naar de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd door de werknemer in dienst van ondernemingen voor het laden, lossen en... in de havens..., als vooraf geen arbeidsovereenkomst is gesloten.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.