Hof van Beroep: Arrest van 6 April 1981 (Antwerpen). RG 84/1293

Date :
06-04-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810406-3
Role number :
84/1293

Summary :

Het vonnis dat getuigenverhoor toestaat of beveelt is niet vatbaar voor verzet. De partij die dit vonnis bij verstek bekwam mag dus niet worden geweigerd zich te beroepen op de feiten zoals ze zijn gebleken uit het proces-verbaal van verhoor dat daarop volgde.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.