Hof van Beroep: Arrest van 9 December 1994 (Antwerpen)

Date :
09-12-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19941209-2
Role number :

Summary :

I. Er is foutieve risicoaanvaarding in hoofde van een inzittende die meerijdt in een voertuig waarvan de bestuurder waarmee zij uitging, een alcoholintoxicatie vertoonde van 2,24°/°° zichtbaar aan zijn gedrag. Die fout rechtvaardigt dat een derde van de schade ten laste van de inzittenden blijft. II. Overlijden jonge vrouw - Morele schade niet inwonende ouders : 200.000 F. - Morele schade niet inwonende broer en zusters : 50.000 F. - Morele schade niet inwonende grootouders : 35.000 F. - Schade partner : * materiële schade : verworpen : de jonge samenwonenden droegen in gelijke mate bij tot de huishouding en er wordt niet aangetoond dat de burgerlijke partij op een bijkomende wijze genoot van de inkomsten van het slachtoffer of zulks in de toekomst mocht verwachten. * morele schade : 150.000 F. (2 jaar samenwonen).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.