Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 19 Maart 1981 (Antwerpen)

Date :
19-03-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810319-2
Role number :

Summary :

Het opmaken van een prijsbestek met het oog op een eventuele herstelling van een voertuig behoort tot de besprekingen die normaal aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan. Het behoort normaal tot de activiteit van degenen die goederen verkopen of diensten leveren, dat zij de potentiële klanten inlichten over de prijzen van de goederen of diensten en hun voorwaarden, precies opdat de klanten zich daaromtrent met kennis van zaken kunnen beraden en een beslissing nemen. Het toesturen of afgeven van een prijsofferte doet geen enkele verplichting ontstaan voor degene die de prijsofferte doet zolang de offerte niet is aanvaard, en evenmin voor degene die de prijsofferte ontvangt.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.