Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders: Beslissing van 4 Februari 1993 (België). RG 311122

Date :
04-02-1993
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930204-1
Role number :
311122

Summary :

DE COMMISSIE, VERKLAART HET VERZOEK TOT TOEKENNING VAN EEN VOORSCHOT ONTVANKELIJK EN IN DE HIERNA BEPAALDE MATE GEGROND. KENT AAN DE VERZOEKSTER EEN VOORSCHOT TOE VAN 120.000 F, DAT IN DE EERSTE PLAATS GEBRUIKT ZAL WORDEN OM DE NOG NIET BETAALDE FACTUREN VOOR MEDISCHE KOSTEN TE VEREFFENEN. VERKLAART HET VERZOEK TOT TOEKENNING VAN EEN HULP ONTVANKELIJK EN BEVEELT, VOORALEER TEN GRONDE TE OORDELEN, EEN MEDISCH DESKUNDIGENONDERZOEK DOOR DE GERECHTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST ... VERWIJST DE ZAAK INMIDDELS NAAR DE BIJZONDERE ROL. (Uit de stukken blijkt dat de genaamde V bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... van 25 november 1991 veroordeeld werd wegens poging tot doodslag op de persoon van de verzoekster en wegens diefstal, feiten gepleegd op 25 december 1990. Aan de verzoekster, die zich burgerlijke partij had gesteld, werd een globale provisie van 2.000.000 F toegekend. Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Uit de bekomen inlichtingen mag aanvaard worden dat het weinig waarschijnlijk voorkomt dat de dader verzoekster zal kunnen vergoeden. Als principe geldt dat een voorschot slechts in spoedeisende gevallen kan gevraagd worden (artikel 36 van de wet). Spoedeisendheid kan aanvaard worden wanneerde vertraging in de toekenning van de hulp kan leiden tot een ernstig nadeel of ernstige ongemakken. Uit de onderzoeksverrichtingen, de overgelegde stukken en de mondelinge toelichtingen ter zitting blijkt dat de verzoekster nog talrijke facturen voor medische kosten dient te betalen. Haar huidig inkomen bestaat uit tegemoetkomingen van het Ministerie van Sociale Voorzorg en O.C.M.W.-steun. De Commissie is tevens van oordeel dat een deskundigenonderzoek moet worden bevolen, zoals nader omschreven in het dispositief, opdat zou kunnen worden nagegaan in welke mate aan de vraag tot hulp gevolg kan worden gegeven.)

Decision :

The full and consolidated version of this text is not available.