Hof van Cassatie: Arrest van 1 April 1969 (België)

Date :
01-04-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690401-3
Role number :

Summary :

Met het oog op de aftrek of eventueel de terugbetaling van de mobiliën- en de nationale crisisbelasting geheven op de in 1962 toegekende aanvullende dividenden, die betrekking hebben op aan de vennootschapsbelasting onderworpen winsten over het aanslagjaar 1963, wordt er rekening gehouden met de roerende voorheffing die zou verschuldigd zijn, zo deze dividenden werden toegekend na de inwerkingtreding van deze voorheffing, en het bedrag ervan moet berekend worden overeenkomstig de regels van de artikelen 172 en 173 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. (Koninklijk besluit van 4 maart 1965, art. 244.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.