Hof van Cassatie: Arrest van 1 December 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
01-12-1967
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671201-2
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

Artikel 322, lid 2, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, naar luid waarvan de rechters de deskundigen ter inlichting op de terechtzitting kunnen horen, kan niet worden toegepast wanneer het deskundigenonderzoek nietig is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.