Hof van Cassatie: Arrest van 1 December 1969 (België)

Date :
01-12-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691201-8
Role number :

Summary :

Een onregelmatigheid in de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis heeft geen invloed op de wettelijkheid van de veroordelende beslissing.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.