Hof van Cassatie: Arrest van 1 Juni 1970 (België)

Date :
01-06-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700601-4
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk, in dienstplichtzaken, is het middel dat als geschonden wetsbepaling enkel een aan de aangevoerde grieven vreemde wetsbepaling vermeldt. ( Dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962, art. 51, alinéa alinéa 1 en 2. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.