Hof van Cassatie: Arrest van 1 Juni 1984 (België). RG 4203

Date :
01-06-1984
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840601-8
Role number :
4203

Summary :

Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, is het middel dat aanvoert dat een wetsbepaling is geschonden door het enkel feit dat de rechter die de bedoelde wetsbepaling toepasselijk verklaart, niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing zijn vervuld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.