Hof van Cassatie: Arrest van 1 Maart 1968 (België)

Date :
01-03-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680301-1
Role number :

Summary :

De oproeping van de partijen voor het verzoeningsbureau van de werkrechtersraad, vooraleer de zaak bij de bevoegde kamer van de raad aanhangig is, heeft tot doel het verzoeningsbureau in de mogelijkheid te stellen alle middelen tot verzoening te beproeven. (Wet van 9 juli 1926, art. 52 en 55.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.