Hof van Cassatie: Arrest van 1 Maart 1976 (België)

Date :
01-03-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760301-9
Role number :

Summary :

Wanneer de geïnterneerde, eiser tot cassatie, van zijn voorziening afstand heeft gedaan, doch vervolgens deze afstand intrekt, slaat het Hof geen acht op deze afstand en onderzoekt de ontvankelijkheid alsmede eventueel de gegrondheid van de voorziening.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.